Hakkında


Hoş Geldiniz

Türkiye Romatoloji Derneği'nin dijital iletişim platformu olan TRD Dijital'e hoş geldiniz.

Günlük yaşamımızda payı giderek artan dijital dünya, olağan dışı koşulların ek katkısıyla akademik yaşamımızda da bilgiye ulaşma ve karşılıklı bilgi alışverişi için neredeyse tek mecra haline gelmiştir.

TRD Dijital, bu anlamda bilgi paylaşımını dijital dünyanın tüm imkanlarını kullanarak neredeyse gerçek bir toplantı ya da kongre ortamında sağlayacaktır.

TRD Dijital'in romatizmal hastalıklarla ilgili bütün paydaşlara yararlı olmasını diler, projemizi yaşama geçirmemizde rehberlik eden D Event firmasına ve yazılımı gerçekleştiren LookUs firmasına teşekkürlerimi sunarım.

Prof. Dr. Vedat Hamuryudan

Dijital Bilgiler Platformu

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin bireylerin ve toplumların hayatını olumlu yönde değiştirebilme gücüne sahip olduğunu bugünlerde daha fazla görmekteyiz.

Dijital teknolojiler modern toplumun içinde her geçen gün daha fazla yer edinmektedir ve onun etkin kullanımının getireceği yararlardan toplumun her bireyi faydalanabilmelidir.

Dijital bilgi edinme alanında ihtiyaçlarımızın etkin bir şekilde karşılanması için planladığımız "TRD Dijital" platformu projesi ile, insanların bu alandaki bilgilere ulaşımlarına destek olmak birincil hedefimizdir.