Bu videoyu sadece hekim ve sağlık çalışanları içindir. İzlemek için lütfen kayıt olunuz.
Genel hatlarıyla COVID-19 tanımı, takibi, tedavisi
Kategori : COVID-19 Pandemisi ve Romatolojik Hastalıklar Multidisipliner Toplantı 2020
Moderatör : Melike Melikoğlu
Konuşmacılar : İlker İnanç Balkan,Canan Akman,Mehmet Engin Tezcan,Fehmi Tabak,Ali Mert
2290
1. Oturum 1. Oturum: Genel hatlarıyla COVID-19 tanımı, takibi, tedavisi  
Oturum Başkanı: Melike Melikoğlu
İnfeksiyoncu gözüyle COVID-19  İlker İnanç Balkan
Radyolog gözüyle COVID-19 Canan Akman
COVID-19 da ölümcüllük ve risk faktörleri Mehmet Engin Tezcan
COVID-19 da tedavi: Güncel yaklaşım nedir?
Pandeminin başından beri kılavuzlar nasıl değişti ? 
Fehmi Tabak
COVİD-19: Aşı beklentileri Ali Mert