Sponsor Bilgileri
         
Sponsor Videoları

1411
COVID-19 Maruziyeti Olmuş ya da Olduğundan Şüphelenilen Hastalarda Romatolojik Tedavinin Yönetimi: Antimalaryal
2096
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Romatoloji Bilim Dalı Kliniği
2283
Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı
2372
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Romatoloji Kliniği
2309
Kahramanmaraş Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Romatoloji Kliniği
1441
Açılış Oturumu
1882
Romatologlar için COVİD-19
1188
Romatologlar için Covid-19 İnfeksiyonu
1897
RA Prognoz
1570
Çocuk Romatoloji Oturumları-1
1794
Çocuk Romatoloji Oturumları-2
1848
İmmünoloji - Genetik Güncelleme Kursu
1574
COVID-19 tedavisinde eski dostlar: Hidroksiklorokin ve Kolşisin
1436
COVID-19 ilişkili tromboz ve inflamatuar hastalıklar
2104
ANCA İlişkili Vaskülitler
2154
Romatoid Artrit
2019
Psoriyatik Artrit Güncellemesi 2019-2020
1520
Büyük Damar Vaskülitleri
1415
Spondiloartritler
2483
Panel: Sistemik Lupus Eritematozus
1567
Behçet Sendromu
1321
Behçet Sendromu
1490
Bağ Doku Hastalıkları
958
Kapanış Oturumu
1369
Sistemik Skleroz
1120
Pediatrik Romatoloji
1486
Panel: SpA
1348
FMF ve Diğer Otoenflamatuar Hastalıklar
1174
İstatistik
1071
RA da Yeni Ajanlarla Tedavi Hedefleri
1238
Konnektif Doku Hastalıkları
1162
Panel: Skleroderma
1313
Panel: Gebelik
1213
Panel: ILD
1299
Panel: Vaskülit
1215
Gut ve Diğer Artritler
1598
Genel hatlarıyla COVID-19 tanımı, takibi, tedavisi
1558
COVID-19 pandemisinde romatolojik hastaya yaklaşım
1092
Akılcı İlaç Kullanımı
1221
Otoinflamatuar Hastalıklar Ve Erişkin Başlangıçlı Juvenil Artrit
1073
Lokal Ağrı Yaklaşımları
1182
Romatolojide yeni yaklaşımlar
1878
COVID-19: sitokin fırtınası ve tedavisi