Sponsor Bilgileri
         
Sponsor Videoları

1472
COVID-19 Maruziyeti Olmuş ya da Olduğundan Şüphelenilen Hastalarda Romatolojik Tedavinin Yönetimi: Antimalaryal
2208
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Romatoloji Bilim Dalı Kliniği
2390
Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı
2474
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Romatoloji Kliniği
2443
Kahramanmaraş Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Romatoloji Kliniği
1536
Açılış Oturumu
1985
Romatologlar için COVİD-19
1255
Romatologlar için Covid-19 İnfeksiyonu
2001
RA Prognoz
1679
Çocuk Romatoloji Oturumları-1
1929
Çocuk Romatoloji Oturumları-2
1947
İmmünoloji - Genetik Güncelleme Kursu
1663
COVID-19 tedavisinde eski dostlar: Hidroksiklorokin ve Kolşisin
1526
COVID-19 ilişkili tromboz ve inflamatuar hastalıklar
2221
ANCA İlişkili Vaskülitler
2255
Romatoid Artrit
2116
Psoriyatik Artrit Güncellemesi 2019-2020
1581
Büyük Damar Vaskülitleri
1474
Spondiloartritler
2602
Panel: Sistemik Lupus Eritematozus
1661
Behçet Sendromu
1384
Behçet Sendromu
1554
Bağ Doku Hastalıkları
1019
Kapanış Oturumu
1437
Sistemik Skleroz
1179
Pediatrik Romatoloji
1556
Panel: SpA
1411
FMF ve Diğer Otoenflamatuar Hastalıklar
1241
İstatistik
1132
RA da Yeni Ajanlarla Tedavi Hedefleri
1300
Konnektif Doku Hastalıkları
1231
Panel: Skleroderma
1382
Panel: Gebelik
1279
Panel: ILD
1363
Panel: Vaskülit
1286
Gut ve Diğer Artritler
1698
Genel hatlarıyla COVID-19 tanımı, takibi, tedavisi
1665
COVID-19 pandemisinde romatolojik hastaya yaklaşım
1162
Akılcı İlaç Kullanımı
1286
Otoinflamatuar Hastalıklar Ve Erişkin Başlangıçlı Juvenil Artrit
1135
Lokal Ağrı Yaklaşımları
1248
Romatolojide yeni yaklaşımlar
1971
COVID-19: sitokin fırtınası ve tedavisi