Sponsor Bilgileri
         


AmgenSponsor Videoları

1249
Hangi klinik bulgular varsa sitokin fırtınası düşünülmelidir ve hangi laboratuvar parametreleri takip edilmelidir?
2026
COVID-19 enfeksiyonunda bulaştırıcılık endeksi nasıldır?
2004
COVID-19 enfeksiyonu açısından romatolojik hastalıklarda kullanılan biyolojik ilaçları nasıl değerlendirebiliriz?
2031
COVID-19 enfeksiyonu klinik bulgular ve enfeksiyon seyri nasıldır?
1965
COVID-19 enfeksiyonu sırasında gelişen sitokin fırtınasının mekanizması nasıldır?
2155
Otoimmün hastalığı olan hastalar bağışıklık sistemi destekleyici olarak neler yapabilirler ya da hangi destek ürünlerini kullanabilirler?
1383
Romatolojik hastalıkların tedavisinde COVID-19 enfeksiyonu kılavuz önerileri nasıldır?
1169
Romatizmal hastalıkları olup COVID-19 enfeksiyonuna yakalanan hastalar ile romatizmal hastalıkları olmadan COVID-19 enfeksiyonu yaşayan hastalar açısından, semptomlar farklılaşır mı, nasıl?
1146
Behçet hastalarında COVID-19 enfeksiyonu açısından nelere dikkat edilmelidir? Bu hastalarda tedavileri ve tromboz riski nasıl yönetilmelidir?
1172
COVID-19 enfeksiyonu çocuklarda Kawasaki ya da Kawasaki benzeri bir hastalık tablosuna sebebiyet veriyor olabilir mi?
1987
Osteoporoz’a Romatoloji Yaklaşımı: Tedavide Deneyimler ve Yeni Ufuklar
2540
Romatoid Artrit
2573
Spondiloartritler
2262
Otoinflamatuar Hastalıklar
2699
Bağ Dokusu Hastalıkları
2405
Vaskülitler