COVID-19 Salgını ilk Dönemi TRD Canlı Yayınlarından Özel Kesitler
Romatoloji Kliniğim Tanıtım Videoları
Sağlık Çalışanları için COVID-19 Salgını Önerileri
EULAR 2020 Güncellemesi
TRD 2020 Ulusal Romatoloji Buluşması
Romatolojide Hedef 2020 Sempozyumu
COVID-19 Pandemisi ve Romatolojik Hastalıklar Multidisipliner Toplantı 2020
Romatolojide Uzmanlık Akademisi
ACR 2020 Güncellemesi
Canlı Yayın Videoları
FMF2021 - FAMILIAL MEDITERRANEAN FEVER AND OTHER AUTOINFLAMMATORY DISEASES
Skleroderma ile İlişkili İnterstisyel Akciğer Hastalığı Videoları